اولین سامانه مشاوره پزشکی بر اساس هوش مصنوعی در ایران

به وبسایت رایاطبیب
خوش آمدید.

این وب سایت با هدف افزایش اطلاعات پزشکی شما راه اندازی شده است. رایا طبیب با استفاده از هوش مصنوعی، تشخیص های احتمالی را برای هر بیمار مطرح کرده و بیمار را به پزشک مناسب ارجاع میدهد. رایاطبیب به عنوان اولین مشاور پزشکی هوشمند در ایران همیشه در کنار شماست.

ویژگی ها

ارجاع فوری

رضایت مشتری

7

سال تجربه

204

علامت بالینی

3100

بیماری

403

پزشک