ارجاع هوشمند

کاربر گرامی!

سیستم ارجاع هوشمند رایاطبیب به شما کمک می کند تا بر اساس شرایط بالینی و محل زندگی خود، مناسبترین پزشک متخصص را انتخاب نمایید. بانک اطلاعاتی سیستم مشتمل بر ۲۰۰ علامت بالینی شایع می باشد. لطفا بعد از وارد کردن استان و گروه سنی، علامت بالینی اصلی خود را در کادر مربوطه وارد کنید و گزینه جست و جو را انتخاب نمایید.

  • استان محل سکونت

  • گروه سنی بیمار

  • شکایت اصلی بیمار