دکتر الهه کاوه، متخصص اطفال

آدرس مطب: بندرعباس اسدآبادی بعد از چهارراه فاطمیه روبروی شیرینکده بینش هشت ساختمان پزشکان پارسه تلفن: ۰۷۶-۳۲۲۴۹۵۷۴

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است